יאלי


מין: דולפינן מצוי  (Common Bottlenose Dolphin)
זוויג: נקבה
נצפתה לראשונה: 17 ביוני 2011
נראתה לאחרונה: 29 בספטמבר 2018
היכן נצפתה? הרצליה ויפו

פרויקט “אמץ דולפין”, היחיד מסוגו בישראל, מאפשר לתרום באופן ממשי למחקר היונקים הימיים ולסייע בשימור הדולפינים הישראלים